Liên hệ với TradeDemy

Để liên hệ với TradeDemy hoặc đội ngũ của Team, hãy sử dụng thông tin bên dưới

Bạn có thể liên hệ qua thông tin trực tiếp bên dưới. 

(Vui lòng liên hệ vào giờ hành chính: 8h00 - 17h00 )

Contact:

Fanpage: Tradedemy

Email:    tradedemy@gmail.com

Website: www.tradedemy.com

Học viện tài chính TradeDemy

Tôi sẽ giúp bạn tìm ra những cách để khi bạn ngồi trước máy tính, chuẩn bị cho giao dịch, bạn sẽ biết cách lắng nghe nhiều hơn từ thị trường qua ngôn ngữ nến không lời ấy, tôi không hứa bạn sẽ thành công nhưng tôi sẽ giúp bạn tất cả công cụ bạn cần,  con đường bạn phải đi để trở thành Trader có lợi nhuận và sống theo cách bạn muốn.

>